Organshopping

Tusentals sjuka åker utomlands varje år för att få en ny njure. Fattiga människor övertalas att sälja sina organ för några tusen. Kirurgerna och kriminella mellanhänder tjänar hundratusentals kronor per operation. Serie i fyra delar från 2011.