De nya forskningsländerna

Världen förändras snabbt och många länder utmanar USA:s och Europas ledande ställning inom forskningen. Vetenskapsradion besöker nya forskningsländer som exempelvis Indien, Kina och Brasilien. Vetenskapsradion granskar vad den nya internationella utvecklingen betyder för svensk forskning.