Små framgångsrika forskningsländer

Sverige halkar efter andra länder i internationella forskningsjämförelser. Vetenskapsradions Ulrika Björkstén har under en reportageresa i Europa besökt de tre framgångsrika länderna Danmark, Nederländerna och Schweiz. Länderna liknar Sverige på många sätt, men de lyckas få större genomslag för den forskning som bedrivs.