Den osynliga handen - om ekonomi som vetenskap

Vetandets världs serie handlar om ekonomi som vetenskap. I programmen granskas nationalekonomins förmåga att förklara och förutse händelser i vår ekonomi. Programmen tar exempelvis upp vad pengar är egentligen och hur en modern bank fungerar, men tar också upp frågan om varför vi sätter pris på naturen.