Psykosen och vetenskapen

Omkring 1000 personer drabbas årligen av psykossjukdom i Sverige. Men vården släpar efter. Många andra länder har mer effektiva och vetenskapligt baserade metoder för att ta hand om psykossjuka.

Forskning visar att ett tidigt ingripande av sjukvården kan vara avgörande för att minska risken för att en förstagångspsykos utvecklas till schizofreni och andra långvariga psykossjukdomar, men i Sverige kan drabbade få vänta länge.

I serien uppmärksammar Vetenskapsradion bristerna i den svenska vården och besöker Danmark, Norge och Kanada som alla med framgång har tillämpat de senaste vetenskapliga rönen om psykossjukvård. Till serien