Högst förtroende för Sveriges Radio

Sveriges Radio har högst förtroende av samtliga mediebolag i Sverige. Gabriel Byström, kommenterar dagens rapport från Medieakademin.

På onsdagen presenterades den årliga Förtroendebarometern som sedan 1997 mäter förtroendet för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier. Årets undersökning visar att Sveriges Radio har högst förtroende av samtliga medieföretag i landet. 65 procent har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Radio. Årets siffra är identisk med noteringen från 2019.

I en tid när public service debatterats mer än på mycket länge och där förtroendefrågor stundvis stått i centrum för debatten är det noterbart att förtroendet för Sveriges Radio är stabilt även om det finns skillnader i förtroende mellan olika väljargrupper. Strax bakom Sveriges Radio ligger Sveriges Television med ett förtroende på 62 procent. Nedbrutet utifrån partisympatier har förtroendet för Sveriges Radio bland svenskar som sympatiserar med Miljöpartiet sjunkit med nio procentenheter det senaste året, medan det bland dem som sympatiserar med Kristdemokraterna ökat med tio procentenheter och bland dem som sympatiserar med Sverigedemokraterna ökat med fyra procentenheter.

Medieakademins förtroendebarometer är en av åtskilliga förtroendemätningar som äger rum varje år. I den förtroendemätning för bland annat radiomediet som EU:s statistikorgan Eurostat publicerade i höstas var förtroendet för radio i Sverige 80 procent vilket var högst av alla EU:s dåvarande 28 medlemsstater.[1] Noterbart är också att radio är det enskilda medieslag som har högst förtroende bland EU:s stater. Senare i vår kommer den stora förtroendemätningen som SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år och som mäter svenskarnas förtroende för innehållet i olika nyhetsmedier. SOM-mätningen görs under en längre tidsperiod än Förtroendebarometern och innehåller också fler respondenter. I den senaste SOM-mätningen var förtroendet för innehållet i Sveriges Radio 70 procent.

Gabriel Byström
Chef för vd-enheten

Länk till Förtroendebarometern www.medieakademin.se  .
Fakta: Medieakademin är en ideell förening grundad av bland andra Göteborgs-Posten, Göteborgs Universitet och Forsman & Bodenfors. Den undersökning som ligger till grund för Förtroendebarometern ägde rum via en webbenkät till 1200 respondenter under tio dagar i februari.

[1] Standard Eurobarometer Autumn 2019