Coronaviruset kartläggs i naturen

1:59 min

En stor satsning görs nu på att förstå förekomsten av det nya coronaviruset sars-cov-2 i naturen.

– Att förstå den geografiska utbredningen av det här viruset och i vilka djurarter det kan finnas är väldigt viktigt, säger Tierra Smiley Evans vid universitetet UC Davis i Kalifornien om viruset som orsakar covid-19.

Hon deltar i projektet PREDICT som i tio år har försökt kartlägga så många tidigare okända smittoämnen som möjligt hos djur i Asien, Afrika och Latinamerika.

Men istället för att avsluta projektet som det var tänkt nu i mars, har forskarna som jobbat med det fått förlängt med ett halvår.

Med tio års sparade prover från både människor och vilda djur i Asien har forskarna nu börjat göra analyser för att se var sars-cov-2-viruset har dykt upp genom åren.

Syftet är att lära oss mer om till exempel vilka sorts fladdermöss vi ska akta oss för att ha kontakt med, eftersom det mesta tyder på att viruset ursprungligen kommer från fladdermöss.

Och de undersöker även om det finns särskilda geografiska platser att undvika för att minska risken för att viruset hoppar över från djur till människor igen, på nya ställen.

– Det kommer att fortsätta vara ett hot att viruset hoppar över från djur till människor så fort människor kommer i kontakt med en viss art på ett visst ställe, säger Tierra Smiley Evans.