Coronaviruset

Skånes sjukhusbibliotek startar kunskapscentrum för corona

2:00 min

Det är fortfarande mycket som är oklart kring det nya coronaviruset och behandlingen av patienter med covid-19. På Skånes universitetssjukhus har biblioteket där nu helt fokuserat på hjälpa de som vårdar covid-19-patienter att vaska fram relevant ny forskning.

Sofia Moberg är bibliotekschef på Skånes universitetssjukhus och en av initiativtagarna till det nya kunskapscentrat.

- Vi ser att vårdpersonalen är väldigt stressad, så vi bestämde oss för att ställa om och sluta med det vi brukar göra och helt inrikta oss på infektions- och intensivvårdsverksamheterna

På sjukhusbiblioteket på SUS finns en så kallad HTA-enhet som samlar in, kvalitetsgranskar och sammanställer ny medicinsk kunskap. Det är där som man nu är fokuserar helt på att hitta och granska studier och rapporter från hela världen om covid-19 och coronavirus, för att kunna besvara de många frågor som kommer från framförallt infektions- och intensivvårdsläkare.

- Vi försöker få en karta över den vetenskap och den evidens som finns, för att hjälpa vården, bland allt som florerar just nu.

En av de informationsspecialister på Skånes universitetssjukhus som just nu går igenom nya artiklar, från Kina inte minst, om covid-19 och corona är Eva Karin Karlsson.

- Jag tror att väldigt många studier gått väldigt snabbt, kanske snabbare än i vanliga fall, så det handlar mycket om att granska, se hur studien har gjorts och se hur man har tänkt här.

Och forskningschefen på SUS Ingemar Petersson understryker att även om det är bråttom med att få fram ny kunskap så måste de nya rön som slussas vidare ut i covid-vården ha granskats av oberoende forskare

- Och nu dyker det upp varje dag ett antal "vetenskapliga" artiklar som publicerats före peer review och då har vi sagt att sådana kan vi aldrig acceptera som underlag, för då vet vi inte vilken kvalitet de håller.