Frankrike

Ett år sedan Notre-Dame katedralen brann

1:53 min

Det har gått ett år sen Notre-Dame katedralen i Paris brann. Restaureringsarbetet är påbörjat, men ligger nere på grund av Coronaepidemin, och frågan är om tidsplanen att bli klar till 2024 fortfarande håller?

Branden uppstod på katedralens tak under eftermiddagen den 15 april. När elden spred sig samlades all fler människor på gatorna. Många bad andra sjöng för att katedralen skulle skonas.

Men elden tog fart och taket och spiran längst upp rasade in. De två tornen kunde räddas och byggnaden står kvar. Än så länge.

Det pågick renoveringsarbete på taket när branden inträffade och byggnadsställningen står fortfarande kvar, metallen har delvis smält samman. Det är svårt och riskfyllt att montera ner den. Ett misstag kan få hela byggnaden att rasa samman.

Med hjälp av en jättelik specialbyggd lyftkran och reptekniker med vana att jobba på höga höjder – har väggarna förstärkts och en tältduk har ersatt taket.
Marken måste blysaneras. Men nu ligger allt arbete nere på grund av Coronaepidemin. Ändå är ambitionen att arbetet ska vara avslutat till den 16 april 2024.

En förundersökning pågår för att utreda brandorsaken. Troligast har branden startats av en osläckt cigarettfimp eller en elektrisk kortslutning. Ingen vet restaureringen kommer att kosta, men löften om donationer på 900 miljoner euro eller 10 miljarder svenska kronor har utlovats.

På långfredagen hölls en tv-sänd ceremoni i katedralens absid, i närvaro av sju personer; ärkebiskopen, präster, musiker och skådespelare.
Ärkebiskopen Michel Aupetit sa att vi är här i den halvt nedbrunna katedralen för att säga att livet består.