Coronaviruset

Frågan om coronaviruset kan vara luftburet är ännu inte klarlagd

1:59 min

Kan viruset som leder till Covid-19 vara luftburet? Internationella studier pekar åt olika håll.

Forskning kring virusmängder utanför kroppen är inte något stort forskningsområde. Det innebär att det bara finns ett fåtal studier kring hur viruset SARS-CoV-2 - som kan ge sjukdomen Covid-19 - tycks fungera på sjukhus.

En ännu inte publicerad studie från Nebraska i den amerikanska mellanvästern har undersökt vad som hänt med 13 patienter med mild sjukdom. Den visar att viruset fanns i små mängder på saker patienterna tagit i, men också under sängar, vid toaletter och på fönsterbräden.

Jakob Löndahl, forskare i docent i aerosolteknologi vid LTH, tycker att det är en intressent studie.

- De hittade virus i luft. Det skulle i så fall peka mot att det kanske kan sprida sig i luft i en del situationer.

Men det finns många osäkerheter vid den här typen av forskning. Till exempel är risken stor att instrument blir kontaminerade, nedsmutsade, av virus.

I en en opublicerad studie från två sjukhus i Wuhan i Kina har virus hittats i nästan samma koncentration på sjuksalar som vid entréer till sjukhus. Det påpekar Jakob Löndahl är väldigt ovanligt.

Studier från Hongkong och Singapore visar däremot att forskare inte har kunnat hitta några virus alls när de har undersökt rum med Covid-19-sjuka patienter. Men å andra sidan har de hittat virus i ventilation.

Men ingen av de här studierna säger någonting om huruvida de små virusmängderna som har hittats skulle kunna leda till att någon smittas.

Hör mer klockan 12.09 i Vetenskapsradion Hälsa om luftburen smitta och den forskning som sker i Lund på avdelningar med patienter som har Covid-19.