Coronaviruset

Studie i Kina om ebolaläkemedel avbryts

0:53 min

Forskare i Wuhan i Kina har blivit tvungna att avbryta en studie i förtid när de skulle testa om ebolaläkemedlet remdesivir kunde fungera mot covid-19.

Studien fick avbrytas eftersom patienterna var för få. Utbrottet i Wuhan hann ebba ut innan tillräckligt många patienter hann komma med i studien, som startade den 6 februari.

Det innebär att forskarna inte har fått fram resultat som kan visa på om det skulle vara något skillnad för de med covid-19 att få ebolaläkemedlet eller inte.

Men eftersom studien var oerhört välplanerad skulle resultaten kunna användas av andra forskare på andra ställen i världen, om de gör liknande studier, konstateras i en kommentar i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.