Vård

Patienter poängsätts för säkrare vård

0:56 min

På den kirurgiska akutvårdsavdelningen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde har man ett poängsystem på patienterna som mäter hur mycket hjälp de behöver.

Personalen upplever att det här både har lett till högre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö, skriver tidningen Dagens Medicin.

Bokstaven A till C beskriver hur mycket medicinska insatser som patienten kräver. En person som till exempel andas stabilt och kan ta sin medicin i tablettform får A, medan en C-patient behöver mycket insatser av sjuksköterskorna.

Siffran 1 till 3 står för omvårdnaden, där 3 betyder att patienten behöver hjälp av två personer för att till exempel komma upp ur sängen.

Avdelningen ställer nu om till att bli en covid-19 avdelning. En sjuksköterska säger till tidningen att arbetssättet kan underlätta även under en pågående pandemi.