Rädsla för corona

Föräldrar kan bli orosanmälda: "Då blir han föräldralös"

1:53 min
  • Föräldrar som håller sina barn hemma från skolan av oro för att barnet ska ta med coronasmitta hem kan bli orosanmälda till socialen.
  • "Rädslan är att han ska ta med smittan hem, att det ska drabba mig och att jag inte ska klara av det" säger Johanna som har sjukdomen ME och är ensamstående förälder och som blev orosanmäld efter att hon höll sin son hemma i två månader.
  • "Barn har rätt till utbildning" säger Caroline Agnehus, enhetschef på mottagningsgruppen i Jönköpings kommun barn och ungdom om att skolorna orosanmäler om elever har hög frånvaro.