Lägersommar

Fler barn på kollo

1:48 min
  • Lägren på kommunala lägergården Brittebo i Bottnaryd utanför Jönköping har gjorts om för att möta det ökade trycket.
  • Fler barn än vanligt har sökt för att få åka på läger och med färre barn, men fler och kortare läger så får fler barn åka på kollo i sommar.
  • "Vi delar upp veckan så istället för 48 en hel vecka blir det 60 i två perioden", säger enhetschef Linda Jansson som även öppnar för att det eventuellt kan bli ytterligare en vecka.