Depression

Stillasittande fritid kopplas till depression

2:00 min

En stillasittande fritid kan ha en starkare koppling till psykisk ohälsa, jämfört med att sitta stilla på jobbet. Det menar forskare i ny studie.

Det är forskare på Karolinska Institutet samt Gymnastik- och idrottshögskolan – GIH – som publicerat två studier.

Studierna pekar på ett starkt samband mellan att sitta stilla mycket på fritiden – och symtom av ångest och depression – medan sambandet för sittande på arbetet var svagare. Dessutom hade personer som ofta gjorde avbrott i sitt stillasittande på fritiden, mer sällan upplevda depressions- och ångestsymtom.

Men det är svårare att förklara varför det är såhär, berättar Elin Ekblom Bak, docent på GIH och en av forskarna bakom studierna.

– Man kan tänka sig att det är ganska olika typer av situationer. Med olika syften på fritiden jämfört med arbetet. Man kan ju gissa att stillasittandet på jobbet är mer aktivt rent mentalt.

Men hur vet ni vad som ger vad? Man kanske är mer stillasittande för att man är deprimerad och inte deprimerad för att man är stillasittande?

– En bra fråga att ställa. Det här är en tvärsnittstudie där man tittar på samband och vi kan inte säga något om risken att få depression framöver. Så vi kan egentligen inte heller säga något om vad som leder till vad.

Studierna baseras på vad tiotusentals män och kvinnor i Sverige, i åldrarna 18-74 år har svarat när de deltagit i en hälsoprofil, ställd av Health Profile Institute, mellan åren 2017-2019.

Referens:
Hallgren et al. "Associations of sedentary behavior in leisure and occupational contexts with symptoms of depression and anxiety". Preventive Medicine, 2020. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106021.

Hallgren et al. "E. Associations of interruptions to leisure-time sedentary behaviour with symptoms of depression and anxiety". Translation Psychiatry, 2020. https://doi.org/10.1038/s41398-020-0810-1.