Elevdatorer

Egen dator i skolan – stora skillnader mellan kommuner

2:00 min
  • Drygt hälften av kommunerna i Jönköpings län ger alla elever på grundskolan egen dator eller surfplatta, visar en enkät P4 Jönköping gjort.
  • Övriga kommuner ger de äldre eleverna egen dator medan de yngre får dela på gemensamma klassdatorer.
  • "Regeringen vill se en högre digital kompetens bland eleverna", säger Emelie Högberg på Skolverket.

Fråga