#srfrukost

28 maj: När krisen kom – om mediernas rapportering om coronaviruset

Idag den 28 maj arrangerades ett digitalt frukostseminarium om hur mediernas rapportering har sett ut under coronavåren 2020. Seminariet spelades in i Radiohuset i Stockholm, denna gång utan publik på plats och sändes därför via webb och sociala medier. Det går nu att lyssna till hela seminariet i efterhand. 

Under vintern och våren förändrades vardagen i ett slag i världen, Europa och Sverige när coronaviruset spreds till befolkningar i land efter land. Hur väl hanterar medierna sitt granskande och informationsspridande uppdrag i det rådande krisläget, och med vilket förtroende från allmänheten?

Lyfter journalistiken medborgarnas viktigaste frågor? Hur förhåller man sig till forskningen, expertisen, myndigheter, näringslivet och politiken? Vem kommer till tals i nyhetsflödet?

Medverkade gjorde:

Nivette Dawod, reporter på Aftonbladet som sedan i januari liverapporterat om coronaviruset

Marina Ghersetti, docent vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Följer på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) nyhetsrapporteringen om coronaviruset, en första undersökning ska vara klar i höst.

Johan Giesecke, läkare och professor emeritus vid Karolinska institutet

Hanne Kjöller, sjuksköterska och journalist, mångårig medarbetare på Dagens Nyheters ledarsida

Klas Wolf-Watz, chef för Ekot, Sveriges Radio

Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio inledde seminariet och moderator var Erik Blix.

#srfrukost