En-till-en dator

Egen dator i skolan – ingen effekt eller sämre skolresultat för vissa

1:50 min
  • Skolresultaten bland högstadieelever blir inte bättre av att ha egna datorer, enligt den studie som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering gjort – och i vissa fall kan det till och med bli sämre.
  • "I vissa grupper där föräldrar har lägre utbildningsnivå finns det en tendens till sämre resultat", säger forskaren Caroline Hall.
  • När skolorna satsar på att varje elev ska få en egen dator hänvisas ofta till att eleverna ska bli bättre på att använda digital teknik, att skolan ska bli mer likvärdig och bidra till ökat lärande.