Arbetsmarknaden

Las-förslag orsakar politisk strid

2:02 min

Idag presenterades den omdiskuterade las-utredningen, som föreslår ändringar i lagen om anställningsskydd. Förslagen innebär bland annat att arbetsgivare får göra fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar och att det inte ska vara möjligt att ogiltigförklara en uppsägning mindre arbetsplatser. Utredningen får nu hård kritik av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

– Det jag kan konstatera i dag är att utredningen inte lever upp till de krav som vi ställde i direktiven om att balansen mellan parterna ska upprätthållas. Det är en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel, säger Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Vad är det för fel på förslagen?

– Det går väldigt långt och jag menar också att det går på tvärs mot de direktiv som vi hade, nämligen att godtyckliga uppsägningar ska motverkas.

Utredaren Gudmund Toijer föreslår flera stora förändringar i spelreglerna på svensk arbetsmarknad.

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist får arbetsgivaren undanta fem personer från turordningsreglerna i stället för två, det ska gälla alla företag oavsett storlek.

Vid uppsägningar av personliga skäl ska det inte längre vara möjligt att ogiltigförklara en sådan om arbetsplatsen har upp till 15 anställda. Arbetstagaren ska inte längre ha kvar anställningen under en tvist, som huvudregel, men skadeståndet om uppsägningen visar sig vara fel höjs.

En ny regel i las gör arbetsgivaren ansvarig för kompetensutveckling för alla med minst sex månaders anställningstid. Och de med allmän visstidsanställning får företräde till en tillsvidareanställning redan efter nio månader.

Det är huvuddragen i den utredning som Eva Nordmark nu skickar ut på remiss, men hon är tydlig med att det inte kommer att bli regeringens förslag.

– Vi kommer att behöva justera i det här och förändra i detta om det är så att det blir utredningens förslag som vi går vidare med, men jag hoppas ju fortsatt att det är parterna som kommer att leverera nu till hösten i sina förhandlingar, säger hon.

Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, tror att arbetsgivarna och facken i LO och PTK hinner förhandla klart innan september är slut vilket är tidsgränsen.

– Jag hoppas verkligen att vi alla tre, LO, PTK och Svenskt Näringsliv, tar den här chansen.

Sex av 14 LO-förbund står utanför förhandlingarna, men LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är ändå optimistisk.

– Jag tror att vi kommer att gå in i förhandlingen ganska eniga om vad vi ska förhandla om, säger han.