För tionde året i rad

Sverige utsett till EU:s bästa innovationsland

1:55 min

För tionde året i rad placerar sig Sverige på en förstaplats när EU-kommissionen rankar medlemsländerna i sitt innovationsindex. Det baseras på allt från tillgång till bredband och storlek på forskningsbudgetar till mängden nya produkter från små och medelstora företag.

– Vi är väl rustade i Sverige, för att vara ett så litet land har vi en världsunik bredd, säger Peter Strömbäck som är generaldirektör på Patent- och registreringsverket.

Enligt EU-kommissionens rapport beror Sveriges ledande ställning särskilt på att vi har en hög utbildningsnivå, väl utbyggd infrastruktur inom data och IT, samt att det finns goda möjligheter till forskning och innovation.

Men Sverige är inte lika starkt när det gäller lansering av nya, innovativa produkter, investeringar i start-up-bolag samt privata satsningar på forskning och utveckling.

– Vi behöver tidigare adressera kunskapsintensiva företag samt små och medelstora företag både med ett starkt innovationsstödsystem men också olika typer av insatser, menar Peter Strömbäck.

Han säger att det framför allt är små och medelstora företag som behöver mer kunskap om hur man går från idé till att få fäste på en marknad. Peter Strömbäck tror också att det i stor utsträckning är de stora, globala företagen som drar upp Sveriges innovationsindex.

Sammantaget ökar innovationskraften i EU för femte året i rad. Men att det pågår en pandemi kan påverka trenden.

– Vi kan nog se framöver att forskning och utbildningsinvesteringar kan komma att sjunka. Det är också en akut risk att unga kunskapsintensiva företag slås ut, inte minst för att tillgången på riskvilligt kapital har minskat, säger Peter Stömbäck.