Dödsfall i äldrevård

Sjöstedt: För tidigt att peka ut privata vårdgivare

1:36 min

Vänsterpartiet har flera gånger under coronapandemin pekat ut privatiseringarna som en av orsakerna till de många dödsfallen i äldrevården. Nu säger vänsterledaren Jonas Sjöstedt att det är för tidigt att peka ut privata vårdgivare.

Vänsterpartiet har flera gånger pekat ut privatiseringen i vård och omsorg som en viktig faktor bakom de många dödsfall i covid19 i Sverige. Men det finns inga belägg för att det ska ha gått bättre för de kommunala vårdinrättningarna.

I dagens intervju i P1 Morgon säger Jonas Sjöstedt att det snarare handlar om att privatiseringen lett till försämringar i hela systemet, med Stockholm som ett skräckexempel.