Räntan inte viktigast för Riksbanken

1:59 min

Riksbanken lämnar idag som väntat räntan oförändrad på noll procent. Men Riksbanken utökar sina köp av obligationer. Obligationsköpen är ett sätt att stimulera ekonomin och hålla marknadsräntorna nere. Och det är nödvändigt i rådande kris att öka stimulansen av svensk ekonomi, säger riksbankschefen Stefan Ingves.

– Det här hoppas vi ska skapa lugn vad gäller finanssektorn i Sverige. Vi hoppas att det har ska hålla räntorna låga och vi har ju sett en god effekt så här långt.


Riksbanken har nu beslutat att utöka sin köp av olika typer av obligationer från 300 miljarder kronor till som mest 500 miljarder fram till och med juni nästa år.
Riksbanken sänker också räntan när de vanliga bankerna vill låna pengar av Riksbanken.

Och samtliga  åtgärder syftar till att se till att det finns tillräckligt med pengar att låna till låg ränta för företag och hushåll som vill göra det, i annat fall riskerar krisen att förvärras.


Normalt handlar ju Riksbankens penningpolitik mest om höja eller sänka styrräntan. Men i rådande krisläge finns det enligt Riksbanken andra åtgärder som är mer lämpliga att vidta.

– Penningpolitik är inte styrräntan enbart utan man kan göra många olika saker och då gäller det att göra den sak som får störst effekt vid var tid, säger Stefan Ingves och fortsätter.

– Det här är en annan form av penningpolitik men det är fortfarande penningpolitik allt det som vi gör. Världen har blivit annorlunda och då har behovet av hur man formar penningpolitiken ändrats.

I sin prognos för reporäntan så säger Riksbanken idag att reporäntan kommer att ligga kvar på noll i drygt tre år.
Riksbanken gör också en prognos för tillväxten i svensk ekonomi och är där något mer optimistisk än genomsnittet av andra prognosmakare, till exempel Konjunkturinstitutet och regeringen. Riksbanken tror att BNP i år kommer att minska med 4,5 procent för att nästa år stiga med 3,6 procent.