Coronakrisen

Regeringen ska tillsätta utredning om beredskapslagren

1:58 min

De nedlagda beredskapslagren har ju pekats ut som ett problem under coronakrisen. Nu tänker regeringen tillsätta en utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap. Men först ska Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, analysera frågan.

– Vi har sett under pandemin att vi har haft brister, både i form av lagerhållning av läkemedel och skyddsmateriel. Men vi ser också när Europa stängde ned, att vi fick problem med leveranser av viktiga varor. Det där sätter ljuset på att Sverige inte har en tillräckligt stark försörjningsberedskap i dag, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Sveriges beredskapslager har ju avvecklats, men coronapandemin har tydliggjort behovet av att återuppbygga en försörjningsberedskap, konstaterar nu regeringen. Det handlar om att säkra tillgång, distribution och fördelning av samhällsviktiga varor och tjänster inför framtida krissituationer.

Vid torsdagens regeringssammanträde fick FOI alltså i uppdrag att analysera frågan. Arbetet ska påbörjas omedelbart, och vara klart redan i november.

FOI ska särskilt titta på den modell som finns i Finland, som har en nationell försörjningsberedskap, säger inrikesminister Mikael Damberg. I nästa steg tänker regeringen tillsätta en statlig utredning om det här.

– Det är ganska svåra och komplexa frågor, och det är viktigt, särskilt när man ska bygga upp nationella förmågor på det här området, att man gör rätt avgränsningar och fokuserar på rätt saker. Därför vill vi ha FOI:s expertkunskaper när vi går vidare med det här arbetet.

Det handlar inte bara om hälso- och sjukvårdens beredskap, som ju har stått i fokus under coronakrisen, poängterar Mikael Damberg.

– Det kan handla om livsmedelsområdet, dricksvattenområdet, transportområdet, energiområdet, det finns flera områden som är helt centrala för oss i händelse av större kriser eller i värsta fall krig. Att vi har en försörjningsberedskap som fungerar och där Sverige kan vara uthålligt i vårt arbete, säger han.