Risk för stor vattenbrist i framtiden

6:05 min
  • I år har redan ett 30-tal kommuner i Sverige infört bevattningsförbud. Och de senaste åren har allt fler kommuner i södra Sverige drabbats av vattenbrist.
  • Nu visar en rapport som konsultbolaget Sweco tagit fram på uppdrag åt Nationella expertrådet för klimatanpassning att det i framtiden kommer krävas en mängd olika åtgärder för att komma till rätta med bristen på vatten som väntas bli än värre på grund av klimatförändringarna.
  • Hör reportage av Johan Gustafsson.