Resurskrävande att åtgärda vattenbrist

2:04 min

Problemen med vattenbrist kommer att förvärras med klimatförändringarna, och det kommer krävas många åtgärder för att lösa problemen, enligt en ny rapport.

De senaste åren har flera kommuner i framför allt södra Sverige haft problem med vattenbrist. Det visar en ny rapport som konsultbolaget Sweco gjort åt det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

I år har hittills ett drygt 30-tal kommuner infört bevattningsförbud för att spara på vattnet. Och problemen med vattenbrist kommer att förvärras med klimatförändringarna, säger Lars Grahn på Sweco som är en av rapportförfattarna.

– Vi kommer att behöva göra ännu mer åtgärder för att säkerställa att vi har mer vatten, säger han.

Nationella expertrådet för klimatanpassning, som är tillsatt av regeringen, har gett konsultbolaget Sweco i uppdrag att titta på vilka åtgärder som man kan använda sig av för komma till rätta med brist på vatten, som väntas bli värre med klimatförändringarna.

Enligt rapporten drabbas både konsumenterna, industrin och jordbruket av vattenbristen. Och tillgången på vatten är något som det talas mycket om bland lantbrukare, säger grisbonden Jeanette Blackert i Skänninge, ordförande för LRF i Östergötland.

– Jag är djupt oroad över lantbruket i östra Sverige hur vi ska lösa det här. Tyvärr går vi nog mot mer och mer torka, säger hon.

Enligt rapporten finns ingen lösning som funkar överallt utan en mängd olika åtgärder blir nödvändiga. Tätning av läckor i dricksvattensystemet, avsaltning av havsvatten och minskad vattenanvändning i industrin är några av dem, säger Lars Grahn på Sweco.

– Det man kan säga är att det kommer att kosta mycket resurser och kräva stora investeringar i framtiden. Det är helt klart, säger han.