Äventyrsbadet i Motala

Turerna kring Lalandia når HD

0:28 min
  • De rättsliga turerna runt Lalandias etablering i Motala når nu högsta domstolen.
  • Frågan gäller vem som har rätt att överklaga de detaljplaner som Motala kommun tagit fram för det planerade äventyrsbadet.
  • I juni avslog mark- och miljööverdomstolen de överklaganden som kommit in, men sa samtidigt att domen kunde överklagas till HD och det är alltså det som nu har skett.