Valet i Polen

Nu väljer Polen en ny president

2:16 min

I dag väljer Polen vem som ska bli landets president. Den sittande nationalkonservative Andrzej Duda eller mittenkandidaten Rafal Trzachkowski? I staden Pultusk, där majoriteten brukar rösta på regeringen, hoppas många att Andrzej Duda får behålla makten.

– Jag vill att det ska fortsätta vara så här. Mycket har blivit bättre och med Lago och Rättvisa och Andrzej Duda vid makten, säger 35-årige Pawel utanför en vallokal i lilla staden Pultusk, 6 mil norr om Warszawa.

Han nämner bland annat de sociala reformer som har genomförts under den sittande regeringen, bland annat införandet av ett barnbidragssystem som ger motsvarande 1200 kronor extra i månaden per barn.

– Nu finns det mer pengar i familjekassan, fortsätter Pawel.

– Pengar som kan gå till barnens kläder, till semesterresor.

Och just de extra bidragen till småbarnsföräldrar är en av anledningarna till varför många här röstar på regeringen.

Även om oppositionskandidaten Rafal Trzachkowski har sagt att han vill behålla det nuvarande systemet tror Pawel att han kommer avskaffa det, om han kommer till makten.

Presidentvalet i Polen beskrivs som ett av de viktigaste i landet i modern tid, ett val som kommer avgöra hur mycket inflytande den sittande regeringen Lag och Rättvisa kommer att ha åtminstone fem år framöver. Polens president har vetorätt och måste skriva under alla lagförslag som läggs på bordet.

Om liberalen Rafal Trzaskowski vinner, hoppas oppositionen att han ska bromsa upp eller till och med stoppa regeringen förslag. Framförallt de oppositionen menar inskränker demokrati och rättsväsendet.

Men Pawel hoppas att det inte händer och att Andrzej Duda får behålla makten.

– För mig personligen har regeringen gjort mycket gott, säger han.