Är immuniteten mot corona mer utbredd än vi trott?

19 min
Många fler skulle kunna ha immunitet mot coronaviruset, enligt ogranskad data från Karolinska institutet.

Det handlar då inte om immunitet via antikroppar, utan via så kallade virusspecifika T-celler. Studien är ännu inte vetenskapligt granskad, men har fått mycket medial uppmärksamhet i veckan.

Marcus Buggert, biträdande lektor vid centrum för Infektionsmedicin vid Karolinska Institutet är en av forskarna bakom studien. Han säger att dubbelt så många av de ca 200 undersökta personerna i studien visade ett så kallat T-cellssvar, jämfört med hur många som utvecklat antikroppar. Om det ger ett skydd mot sjukdomen är dock för tidigt att säga, säger han.

Karin Tegmark Wisell vid Folkhälsomyndigheten menar att detta ger en värdefull bild över smittspridningen i landet. Men att storskaligt testa för T-celler i stället för antikroppar är i nuläget inte tänkbart, metoden är alldeles för arbets- och tidskrävande säger Gunilla Karlsson Hedestam, professor i immunologi vid Karolinska institutet.