Ny rapport: Hot och våld ökar på biblioteken

0:57 min

En ny undersökning visar att arbetsmiljön på landets bibliotek försämrats avsevärt. Det handlar främst om ökad social oro och fler våldsamma incidenter.

Fackförbundet för kultur, kommunikation och reklam (DIK) har via en enkät undersökt hur bibliotekarier upplever arbetsmiljön. Enkäten skickades ut till omkring 5 000 personer varav 1 600 svarade.

Enligt undersökningen har den sociala oron ökat från 2017 och ligger nu på 81 procent.

Anna Troberg, ordförande för DIK, menar att det krävs mer resurser för att biblioteken ska kunna förbättra arbetsmiljön.

– Alla älskar biblioteken men de förväntas leva på luft och kärlek, men de behöver faktiskt pengar också. Både till själva biblioteken och till samhället runtomkring, säger hon.