Coronapandemin

Region Stockholm: Smittspårningen fungerar inte

2:07 min
  • När man nu provtar brett bland invånarna i Stockholm ökar antalet nya fall av covid-19 rejält, nästan 2 000 personer testas positivt varje vecka.
  • Men det nya uppdraget att kartlägga kontaktvägarna för varje nytt fall fungerar inte i Stockholm just nu eftersom smittan är så spridd.
  • För att klara av smittspårningen ombeds därför patienten att via 1177 själva kontakta de personer man träffat.