Vattenbrist

Resurskrävande att åtgärda vattenbrist

2:20 min
  • Det kommer att krävas många åtgärder för att komma till rätta med den vattenbrist som drabbat flera kommuner i södra Sverige de senaste åren, enligt en rapport gjord åt det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

  • I år har hittills ett drygt 30-tal kommuner infört bevattningsförbud för att spara på vattnet. Och problemen med vattenbrist kommer att förvärras med klimatförändringarna, säger Lars Grahn på Sweco som är en av rapportförfattarna.

  • Det handlar till exempel om tätning av läckor i dricksvattensystemet, avsaltning av havsvatten och minskad användning av vatten i industrin.