Jordbruk drabbas

Resurskrävande att åtgärda vattenbrist

2:04 min
  • Nationella expertrådet för klimatanpassning har gett konsultbolaget Sweco i uppdrag att titta på vilka åtgärder som man kan använda sig av för komma till rätta med brist på vatten, som väntas bli värre med klimatförändringarna.
  • Enligt rapporten drabbas både konsumenterna, industrin och jordbruket av vattenbristen. Och tillgången på vatten är något som det talas mycket om bland lantbrukare, säger grisbonden Jeanette Blackert i Skänninge, ordförande för LRF i Östergötland.
  • "Jag är djupt oroad över lantbruket i östra Sverige hur vi ska lösa det här. Tyvärr går vi nog mot mer och mer torka", säger hon.