54 barn har vräkts

Skilsmässobarn riskerar att vräkas – faller mellan stolarna

1:31 min
  • Barn som bor växelvis hos sina föräldrar efter att de separerat riskerar att inte upptäckas av socialtjänsten när ena föräldern vräks. Totalt vräktes 448 barn i Sverige under 2018 enligt Kronofogden, trots nollvision sedan 2008.
  • Det innebär att barn vräks från sitt hem trots att många kommuner har en antivräknings policy när det gäller hushåll med barn – Skellefteå är ett exempel där ett barn vräktes utan att socialtjänsten upptäckte det.
  • "Vi har gett i uppdrag att idag titta på rutinerna", säger Iosif Karambotis (S) ordförande socialnämnden i Skellefteå.