Vattenbrist

Bevattningsförbudet i Örnsköldsvik upphävs

0:40 min
  • Nu upphävs bevattningsförbudet som gällt i Örnsköldsviks kommun sedan den 24 juni, enligt Miva.
  • När förbudet infördes låg vattenverken nära maxkapaciteten på grund av den extrema värmen och torkan – och förbudet har haft effekt.
  • Men invånarna i kommunen uppmanas ändå att hushålla med vattnet genom så kallad smart användning, som innebär att till exempel inte spola i onödan.