Terrorbrott

Åklagaren yrkar på fängelse för misstänkt terrorbrott

1:55 min
  • Vid domstolsförhandlingarna yrkade åklagaren på fängelsestraff för mannen som i mars 2019 greps misstänkt för att ha brutit mot lagen för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott.
  • Mannens advokat hävdar att åtalet ska ogillas i sin helhet.
  • Dom i målet kommer 9 juli.