Utsläpp

Pilotprojekt ska hindra fosfor att rinna ut i Mälaren

1:21 min
  • Ett pilotprojekt ska minska utsläppen av fosfor i Mälaren.
  • Vid Sagån i Sala har man börjat anlägga små dammar för att samla fosfor.
  • "Sagån är utpekat eftersom här har man Mälarens högsta halter av fosfor", säger projektledaren Viktor Kärvinge.