Materielbristen

Fortsatta problem – Region Uppsala i stabsläge

1:22 min

Region Uppsala har på onsdagen gått upp i stabsläge på grund av fortsatta problem med leveranser av förbrukningsmateriel.

Akademiska sjukhuset har fortsatt ont om förbrukningsmateriel som till exempel droppslangar och provtagningsrör. Problemet uppstod i samband med att regionen bytte leverantör.

I nuläget bedöms Akademiska sjukhuset klara sig 24 timmar med det materiel som finns. Vårdcentralerna i länet, Folktandvården och Enköpings lasarett bedöms klara två dygn.