Miljö

Regeringen avgör flygplatsens öde

0:50 min
  • Försvaret vill femdubbla antalet flygningar över Vättern, med utgångspunkt från Karlsborgs flygplats.
  • Föreningen Aktion Rädda Vättern vill stoppa flygningarna över sjön, med med hänvisning till den påverkan på ekosystemet som flygningarna väntas ha.
  • Nu har Mark- och miljödomstolen skickat sitt yttrande till regeringen om länsstyrelsens tillstånd att öka flygningen över sjön. Domstolen anser att tillståndet ska upphävas och ser flera brister i tillståndet.