Vägar

Flera grusvägar har drabbats hårt av tjällossning

1:36 min
  • Omkring 70 grusvägar inom det mindre vägnätet har stängts för tung trafik under januari. 

  • Orsaken är den milda vintern som har lett till tjällossning framförallt i de södra och östra delarna av länet.
  • "Läget är ganska illa", säger Marcus Danielsson, chef för underhåll av vägar och broar i Dalarna vid Trafikverket i Borlänge.