Brand

MSB: Stor variation om antal bränder

1:57 min
  • Var bränderna bryter ut varierar och det är även stor variation vad gäller ytan som brunnit, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB till nyhetsbyrån Siren.
  • De senaste tio åren har nästan 40 000 hektar skog brunnit i Sverige, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
  • I länet sticker 2018 ut i statistiken, då nästan 3 300 hektar skog brann.