Är ett volymmål förenligt med asylrätten?

12 min
  • Debattvågorna går höga inför att migrationskommittén ska lämna sitt förslag på en ny svensk migrationspolitik i mitten på augusti.
  • En kontroversiell fråga är om det ska införas ett volymmål, eller ett riktmärke för hur många asylinvandrare Sverige ska ta emot varje år. Är ett volymmål förenligt med asylrätten?
  • Hör Louise Dane, doktor i offentlig rätt vid Stockholms Universitet och Hanna Jakobson, politisk reporter Dagens Nyheter.