Vår journalistik

Sveriges Radio är ett public service-företag, precis som Sveriges Television och Utbildningsradion. Vi arbetar i allmänhetens tjänst och finansieras via en individuell public service-avgift som tas ut via skattsedeln. Vårt arbete inom hela företaget ska präglas av oberoende och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

Vår journalistik

Vi sätter trovärdigheten främst. I vårt dagliga journalistiska arbete arbetar vi på olika sätt för att leva upp till publikens förtroende. Vi är måna om att ge en bred, mångsidig och nyanserad bild. Vår strävan är att publicera det som är sant och relevant. I ett akut nyhetsskede kan det ibland vara svårt att få alla uppgifter bekräftade av förstahandskällor. Vi ska då tydligt berätta vad som är bekräftat och vad som är obekräftat.

Vi arbetar opartiskt. Vi värnar det demokratiska samhällets grundtanke och alla människors lika värde men tar i övrigt inte ställning i olika frågor. Vårt uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Våra program ska präglas av mångfald och spegla hela landets befolkning. Vi har ett omfattande regelverk att följa, till exempel radio- och tv-lagen, sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen.

Om du är missnöjd med vårt innehåll, kan du vända dig till Granskningsnämnden för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.