Fisk och klimat

Embryon och vuxna könsmogna fiskar är mest sårbara för varmare vatten

1:55 min

Den globala uppvärmningen riskerar att ha större negativa effekter på fiskpopulationer än vad man tidigare trott, hävdar forskare i en studie som publicerats i Science. Orsaken är att fiskar i vissa livsstadier är mer känsliga för högre temperaturer.

Forskarna har sammanställt information om nästan 700 fiskarter från både sjöar och hav över hela världen och framförallt studerat fiskarnas olika livsstadier.

I analysen såg man att det verkar finnas ett generellt mönster där embryon och vuxna könsmogna fiskar som är redo att reproducera sig, påverkas mer av varmare vatten än fiskar i andra livsstadier.

En förklaring som presenteras i studien är att fiskar i olika stadier har olika behov av syresättning och olika förmåga att ta upp syre ur varmare vatten.

Magnus Huss, docent i fiskekologi på Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar mer.

- Så till exempel då att de största reproducerande individerna kan ha väldigt stora behov av syresättnings och har svårt att tillgodogöra det syrebehovet i varma vatten. Och vad gäller embryon så kan det vara så att de inte har utvecklat tillräcklig förmåga att tillgodogöra sig syre när vattnet är varmt. Det är en hypotes iallafall.

Genom olika klimatscenarier från IPCC har man med den nya kunskapen försökt beräkna hur många fiskarter som i framtiden riskerar att inte kunna existera i det område där de lever nu där vi i bästa fall kan begränsa den siffran till 10 procent.

Men i värsta scenariot, som Magnus Huss menar inte är riktigt troligt men möjligt, kan den siffran bli högre.

- I värsta-scenariot så är beräkningen då att man kan få upp till 60 procent av alla fiskarter som inte längre kan existera i det område där de för nuvarande finns.

Referens: Dahlke, F.T, et al. ""Thermal bottlenecks in the life cycle define climate vulnerability of fish".
Science, 2020. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz3658.