”Sista nödrop”

Vart tredje länsmuseum tvingas dra ner på personal

2:45 min

Mer än vart tredje länsmuseum tvingas minska antalet anställda nästa år. Nu skickar Länsmuseernas samarbetsråd ett "sista nödrop" till staten och regionerna.

Bland de många museer som tvingas minska antalet anställda finns Länsmuseet i Gävleborg och Kulturen i Lund.

Det visar en ny undersökning gjord av den nationella branschorganisation Länsmuseernas samarbetsråd. Flera museer uppger exempelvis att de inte längre tillsätter vikarier för tjänstledig personal, att de inte ersätter pensionsavgångar och att tidsbegränsade anställningar inte förlängs.

Kulturen i Lund kommer att dra in totalt tre anställningar nästa år.

– Lyckligtvis kan vi göra det med naturlig avgång och dra ner på antalet säsongsanställda, säger Gustav Olsson, chef på Kulturen i Lund.

I Lund kommer också allt icke-akut underhåll av de kulturhistoriska byggnaderna att upphöra. Det är bara ett av flera museer som även tvingas spara in på själva museiverksamheten.

Kalmar läns museum kommer exempelvis att ha färre tillfälliga utställningar nästa år, och i Kristianstad kan Regionmuseet tvingas gallra i samlingarna för att man inte längre klarar av att underhålla dem.

För länsmuseerna generellt handlar det om att bidragen inte ökat lika mycket som kostnadsutvecklingen. Det är främst staten som haft de lägsta uppräkningarna.

Nu skickar Länsmuseernas samarbetsråd ett "sista nödrop" till staten och regionerna, där man uppmanar dem att höja grundfinansieringen.

– Vi menar att staten har underfinansierat alldeles för många år. De har kompenserat med bara 1%, och det täcker inte kostnads- och löneutvecklingen. Så staten har den största skulden, säger Jonas Hellberg, socialdemokratisk ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.