Lyssna på Sveriges Radio i din smarta högtalare - så här kommer du igång

5:56 min

Säg "Prata med Sveriges radio" och lyssna på de senaste nyheterna, ditt favoritprogram och alla Sveriges Radios kanaler.

Du behöver Google Home-appen i din mobil och en Google Home-högtalare. Än så länge är det den enda smarta högtalare som pratar svenska.

För att få tillgång till alla funktioner behöver du först starta Sveriges Radios smarta högtalar-app.

Säg "Hej Google, prata med Sveriges Radio".

Sen kan du t.ex. svara:
"Spela P4 Norrbotten" eller "P1".

Du kan också säga ett programnamn:
"P3 dokumentär" så spelas det senaste avsnittet.

Vill du snabbare fram till innehållet kan du säga:
"Hej Google, Be Sveriges Radio spela..." följt av kanal / program.

Obs! Efter att du börjat spela upp något avslutas appen för att ge dig tillgång till högtalarens övriga funktioner.

Därför behöver du återigen säga "Hej Google, prata med Sveriges Radio" eller "Hej Google, be Sveriges Radio att.." om du t.ex. vill byta kanal eller avsnitt.

Lista på kommandon

Dessa kommandon funkar efter att du sagt "Hej Google, prata med Sveriges radio" vilket startar Sveriges Radios smarta högtalar-app.

Hjälp och instruktioner
Säg "Hjälp" eller  
"Vad kan du göra?"

Då får du en beskrivning vad vår app kan göra.

Kanaler
Säg exempelvis "Spela P1"
eller "P3"

Då spelas den efterfrågade kanalen och det visas vilket program som spelas just nu.

Program och nyheter
"Spela P3 Historia"
"P1 Dokumentär"
"Nyheter"
"Väder"
"Sport"
"Kulturnyheter"

Spelar det senaste avsnittet från programmet. Det finns flera alias på vissa program t.ex. "Nyheter för Ekot".

Specifika avsnitt från ett program
"Spela P3 Dokumentär om Häktesmordet"
"Bröderna Lejonhjärta, del 3"
"Tomtebodabarnen från P1 dokumentär"
"Stil om rödvin"

Spelar det efterfrågade avsnittet från ett program. Ibland har tjänsten svårt att förstå "del 3", "avsnitt 5" etc beroende på hur avsnitten är döpta.

Tidigare eller senare avsnitt
Du kan bläddra till tidigare eller senare avsnitt från samma program. Kom ihåg att du behöver inleda med "Be Sveriges Radio.." 

"Spela förra"
"Spela nästa"

Spela ett slumpmässigt program eller avsnitt
"Spela ett avsnitt från Musikguiden"
"Spela en dokumentär"

"Spela något" eller "överraska mig" - Spelar ett slumpmässigt avsnitt från ett slumpmässigt populärt program.

Visa kanaler
"Visa kanaler"
"Vilka kanaler finns det?"
"Vilka kanaler kan jag lyssna på?"

Visar en lista på kanaler.

Visa populära program
"Jag vill lyssna på något"
"Vad kan jag lyssna på?"

Visar en lista på populära program.

Visa rekommenderade avsnitt
"Rekommenderade avsnitt"
"Rekommendera ett avsnitt"

Visar en lista på rekommenderade avsnitt baserat på vad man lyssnade på tidigare.

Visa vad som spelas i en kanal
"Vad spelas i P1?"
"Vad spelas i P3 just nu?"
"Vilket program är det här?" - Användaren måste lyssna på en kanal när frågan ställs

Svarar med pågående avsnitts- eller programinformation.

Nyheter om ett specifikt ämne
"Spela nyheter om..." följt av en beskrivning av ämnet.
Det kan vara ett ämnesord eller en hel mening.

t.ex. "Spela nyheter om klimatkrisen" eller
"Nyheter om Coronaviruset i Stockholm"

Då spelas/visas upp till fem toppnyheter om ämnet från det senaste halvåret.

Visa låtinformation (nuvarande och tidigare)
"Vilken låt är det här?" - Du måste lyssna på en kanal när frågan ställs
"Vilken låt spelas i P3?"
"Vilken sång spelades tidigare i Barnkanalen?"

Visar låtinformation och en länk som öppnar låten i Spotify.

Visa kommande avsnitt
"När sänds nästa avsnitt av P3 Dokumentär?"
"När sänds nästa Stil?"

Svarar med datum, tid och kanal för det efterfrågade programmet.

Sportsändningar
"Vilka matcher spelas nu?"
"Sportsändningar"

Visar en lista på aktuella sportsändningar på extrakanaler.

"Jag vill lyssna på Hammarbymatchen"
"Spela matchen mellan Norrköping och Djurgården"

Om den efterfrågade matchen spelas i en extrakanal så spelas den. Annars visas en lista på kommande matcher.

Fuzzy match
"Spela något om Avicii"
"Jag vill lyssna på något om ABBA"

När man inte hittar något program att spela försöker appen att matcha vad man sade mot alla Sveriges Radios program och avsnitt.

Avsluta / stänga av
"Hej då"
"Avsluta"
"Stäng av"