coronaviruset

Coronavirus på förskola i Bergs kommun

0:27 min
  • Coronavirus har konstaterats på en förskola i Bergs kommun, uppger kommunen.
  • Just nu är det ett bekräftat fall på förskolan och samtliga vårdnadshavare är informerade.
  • Föräldrar som har barn på förskolan uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella sjukdomssymtom och att hålla barn hemma även vid lindriga symtom samt 48 timmar efter att barnet blivit friskt.