Förslag: Höj hyrorna för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

2:28 min

En friare hyressättning och höjda skatter på fastigheter och bostadsrätter skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och dessutom ge staten 70 miljarder kronor i intäkter. Det är ändringar i bostadsmarknadspolitiken, som Finanspolitiska rådet i dag föreslår i en rapport.

– Vinsterna är att hyresmarknaden kommer att fungera som en riktig marknad, det vill säga att om man vill ha en hyreslägenhet så kan man få den. Det kommer att leda till att hyreshusbeståndet, alltså de befintliga hyresbostäderna, kommer att utnyttjas på ett bättre sätt, säger Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms Universitet och ordförande för Finanspolitiska rådet.

I grund och botten handlar det om en gigantisk skatteväxling. Genom att göra det dyrare för människor att bo – i storstadsområdena handlar det om snitthöjningar på omkring 55 procent av hyrorna – skulle det samtidigt gå att sänka inkomstskatten.

För dem som får det kärvt – till exempel barnfamiljer och pensionärer, vilka enligt modellen blir de stora förlorarna – stavas lösningen ökade bidrag.

Man vill också se friare hyressättning. Men myndigheten undviker i rapporten ordet marknadshyror, och föreslår i stället att hyresvärd och hyresgäst ska kunna avtala om hyresnivå. Frågan är dock hur stor förhandlingsfriheten blir i praktiken, på en marknad med skriande bostadsbrist.

– Du menar att en hyresgäst i ett sådant här marknadsläge har en ganska svag förhandlingsposition. Ja, det är sant, i den meningen att hyrorna på andrahandsmarknaden är ju mycket högre än på förstahandsmarknaden. Men det är inte så att hyresvärdarna kan ta ut hur mycket som helst. Det är ju en marknad och det finns en jämviktshyra även där.

Man föreslår också en höjning av fastighetsskatten, samt att bostadsrätter beskattas likvärdigt med små hus, eftersom ägandeformen i praktisk mening är jämförbar, enligt Harry Flam.

– Som det är nu är bostadsrätten som boendeform gynnad, och en konsekvens av det är att priserna på bostadsrätterna stigit väldigt mycket. Vi ser på bostadsrätter vad det verkligen är: Man investerar i en bostad precis som när man köper ett småhus, och vi tycker det ska beskattas på samma sätt som småhus.