Studentbostäder.

Svårt hitta studentboende inför terminsstart

1:45 min

I dag fick många studenter sina första antagningsbesked inför hösten.
Men att hitta en bostad på det lärosäte där man ska studera är inte lätt.

Enligt Matilda Strömberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, befinner sig den stora majoriteten av landets studenter i en svår bostadssituation.

– Totalt är det 90 procent av studenterna som bor i en stad utan fungerande bostadsmarknad, säger hon till Ekot.

Först i augusti kommer det definitiva antagningsbeskedet inför höstterminens utbildningar på universitet och högskolor, men boendefrågan är redan nu i högsta grad aktuell för de studenter som i dag fick sitt första besked.

Och att det är svårt att hitta boende som student är ett faktum, enligt den rapport som Sveriges förenade studentkår varje år sammanställer.

I rapporten bedöms 33 studentstäder utifrån hur de kan erbjuda studenter en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden, och de städer som inte kan erbjuda en bostad till nya studenter under det närmast halvåret rödlistas.

Den ort som ökat mest vad gäller antagningar inför årets hösttermin är Borås, som uppvisar en ökning med 29.2 procent, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet.

Och enligt Marie Henning på det kommunala bostadsbolaget AB Borås, är den rådande bostadssituationen för stadens studenter tuff.

– De flesta av våra studentbostäder är uppbokade, men vi har ett släpp i morgon och då har vi några bostäder till, säger hon.

Och att inför terminsstarten stå utan bostad kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda studenten, enligt Matilda Strömberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

– Risken är att bostadsbristen leder till att man måste tacka nej till den utbildning man är antagen till, säger hon.