Skapar problem på gatorna

Miljöpartiet: Ändra på lagen för elsparkcyklar

2:04 min

Elsparkcyklarna, som nu finns i flera svenska städer, skapar problem på gatorna, och kommuner måste därför få större makt att hantera situationen.

Det anser Daniel Helldén, miljöpartistiskt trafikborgarråd i Stockholms stad, som vill ändra på lagstiftningen och trafikförordningen.

Elsparkcyklar, som kan hyras tillfälligt med mobiltelefonen, finns i dag i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg.

Det har varit oklart vilken reglering som galler för fordonen, men både SKL och Polisen har nu kommit fram till att kommunerna inte får utfärda specifika regleringar eller tillståndskrav för elsparkcyklarna eller bolagen bakom dem.

Men det bästa vore om just kommunerna, som känner till städernas förutsättningar bäst, får möjlighet att fatta beslut, enligt Daniel Helldén, miljöpartistiskt trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Till exempel skulle vi vilja ha möjlighet att kräva tillstånd för att ställa ut elsparkcyklar – någon typ av licens för bolagen. Då skulle vi kunna kräva av dem att själva ta hand om felparkerade elsparkcyklar. Vi skulle också ha möjlighet att begränsa antalet elsparkcyklar och aktör, och det tror jag skulle ge bättre ordning på stan, säger han.