150 miljarder dollar

Etiopien vädjar om corona-stöd till Afrika

1:43 min

Afrika behöver 150 miljarder dollar för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av corona-pandemin. Det menar Etiopiens premiärminister, som nu ber G20-länderna om hjälp.

– Coronapandemin utgör ett existentiellt hot mot de afrikanska ländernas ekonomier, menade den etiopiska premiärministern, fredspristagaren Abiy Ahmed, i ett uttalande i veckan.

Uttalandet riktades direkt till G20-gruppens virtuella toppmöte om världsekonomin i coronakrisens spår som börjar i dag, och där flera av världens mäktigaste ledare väntas delta.

Även om antalet identifierade fall nu ökar snabbt är Afrika ännu så länge inte hårt drabbat av själva viruset, men många befarar att smittan snart kan få ordentligt fäste på kontinenten med svåröverblickbara konsekvenser för ofta svaga välfärds- och sjukvårdssystem. Och runt om hela Afrika pågår nu drastiska nedstängningar av gränser och hela samhällen.

Men oavsett smittspridningen så utgör den globala ekonomins fria fall i sig själv ett hot mot afrikanska ländernas ekonomier. De flesta bedömare är överens om att till exempel minskad råvaruexport, turism och utländska investeringar snabbt kan komma att slå undan benen på svaga ekonomier.

I sin appell till G20-ledarna och hela det internationella samfundet ger Abiy Ahmed förslag på kraftigt ökat budgetstöd och skuldavskrivningar för afrikanska länder.

Just utländska skulder är ett stort problem för många afrikanska ekonomier. Redan innan corona har IMF konstaterat att sju afrikanska länder är i så kallad skuldstress, och ytterligare nio – inklusive Abiy Ahmeds Etiopien – löper hög risk att hamna där.